SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määra kehtestamine

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2016, 18

Hooldajatoetuse määra kehtestamine

Vastu võetud 17.03.2005 nr 8
jõustumine 01.04.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.03.2009
29.11.201001.01.2011
14.03.2016RT IV, 23.03.2016, 326.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 23.03.2016, 3 - jõust. 26.03.2016]

1. Kehtestada hooldajatoetuse määraks 26 € kuus.
[Muudetud Tõlliste Vallavolikogu 29.11.2010 määrusega nr 17 – jõust. 01.01.2011]


2. Määrus jõustub 01. aprillil 2005. a.