ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõelähtme valla Kostivere aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015–2025 kinnitamine

Jõelähtme valla Kostivere aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015–2025 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2016, 46

Jõelähtme valla Kostivere aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015–2025 kinnitamine

Vastu võetud 17.03.2016 nr 79

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõike 3 punkti 2 ning majandus- ja taristuministri 05.05.2015 määruse nr 40 "Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused" § 2 lõike 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Jõelähtme valla Kostivere aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015–2025 (vastavalt lisale).

Art Kuum
vallavolikogu esimees

Lisa Arengukava

Arengukava lisa 1 Kostivere aleviku kaugküttevõrgu skeem

Arengukava lisa 2 Kostivere aleviku soojustarbijad

Arengukava lisa 3 Tarbijate ühendustorustike erikoormused

Arengukava lisa 4 Soojuse tarbimine ja tootmine

Arengukava lisa 5 Hakkpuidu katlamaja

/otsingu_soovitused.json