Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2016, 49

Kohanime määramise kord

Vastu võetud 07.03.2016 nr 3
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõigete 1 ja 2 ning kohanimeseaduse § 5 lõike 1 ja § 6 lõike 8 ja Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007.a määrusega nr 251 kinnitatud „Aadressiandmete süsteem” § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala


Käesoleva määrusega reguleeritakse, milline on kohanime määramise eelnõu menetlemise, avalikustamise ja kehtestamise kord Torgu vallas.

§ 2.   Valitsuse pädevus


Valitsusel on õigus:
1) määrata ametlik nimi tänavale, ühissõidukipeatusele, sadamale või muule Torgu valla haldusterritooriumile jäävale nimeobjektile, sealhulgas kohanimekohustuseta objektidele;
2) määrata aadress, arvestades aadressikohale määratud nime. Aadress on aadressikoha ja majanumbri/talunime kombinatsioon;
3) anda kohaliku omavalitsuse kirjalikku arvamust, kui kohanimemääraja on Vabariigi Valitsus või minister;
4) anda kooskõlastusi, nõusolekuid ja arvamusi eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramiseks;
5) muuta ja tunnistada kehtetuks käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetatud kohanimesid;
6) esitada võõrkeelse kohanime ja rööpnime määramiseks vajaliku nõusoleku saamiseks taotlust ministrile.

§ 3.   Kohanime määramise põhimõtted

  (1) Kohanime valikul tuleb lähtuda kohanimeseaduse nõuetest ja piirangutest.

  (2) Kohanimena eelistada ajaloolisi või rahvasuus kasutusel olevaid nimesid, samuti asukohaga seonduvaid või asukohta iseloomustavaid nimesid.

  (3) Kohanimi võib kajastada kohalikku, murdepärast nimekuju.

  (4) Katastriüksuse jagamisel jätta katastriüksuse endine nimi katastriüksusele, millel asub elamu.

  (5) Mitme maaüksuse liitmisel eelistada tekkinud maaüksuse nimena selle liidetav maaüksuse kohanime, millel asub elamu.

  (6) Ühele nimele mitme taotluse esitamise korral määratakse see maaüksusele, mis on varem tuntud taotletava nimega.

  (7) Varem esinemata või mitmel maaüksusel esinenud kohanime kinnitatakse maaüksusele, mille nimetaotlus oli esitatud esimesena.

  (8) Arvestada kohanime määramisel taotleja soovidega, kui need ei lähe vastuollu kohanimeseaduse ja keeleseaduse nõuetega ning heade tavadega.

§ 4.   Eelnõu avalikustamine


Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsustamist valla ametlikul kodulehel.

§ 5.   Otsustamine ja teavitamine

  (1) Vallavalitsus määrab kohanime korraldusega.

  (2) Valitsus saadab kohanime määramise õigusakti kümne päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

  (3) Valitsus annab kohanime määramisest avalikkusele teada valla ametlikul kodulehel ja valla infolehes.

§ 6.   Rakendussätted


Määrus jõustub 1. aprillil 2016. a.

Mihkel Undrest
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json