Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tõstamaa valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Tõstamaa valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Tõstamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2016, 52

Tõstamaa valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 18.03.2016 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 § 38 lg1 kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 ning Tõstamaa valla põhimääruse § 64 lg 6 ja 7 alusel.

§ 1.   Eelarve

  Tõstamaa valla 2016. aasta eelarve võetakse vastu ja kinnitatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõikele 2 eelarveosadena:
  1) põhitegevuse tulud 1 613 650 €;
  2) põhitegevuse kulud -1 633 408 €;
  3) investeerimistegevus 12 750 €;
  4) finantseerimistegevus -640 €;
  5) likviidsete varade muutus 7 698 €.

§ 2.   Volituste andmine

  Eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste saamisel on Tõstamaa Vallavalitusel õigus lisada need laekumised ja nendele vastavad kulud eelarvesse järgmises korras:
  1) laekumiste ja vastavate kulude kohta teeb vallavalitsus korralduse, milles tuleb märkida ka eraldise sihtotstarve;
  2) vallavalitsus informeerib sellisest eelarvet täpsustavast korraldusest koheselt volikogu.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendataksealates 1. jaanuarist 2016.

Janek Jaansoo
Volikogu esimees

Lisa Eelarve

/otsingu_soovitused.json