ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Audru valla soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 kinnitamine

Audru valla soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2017, 14

Audru valla soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 kinnitamine

Vastu võetud 16.03.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 3 punkti 2 alusel ning kooskõlas majandus- ja taristuministri 05. mai 2015 määruse nr 40 „Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused” § 2 lõikega 2.

§ 1.   Määruse vastuvõtmine

  Kinnitada Audru valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamis

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

Lisa Arengukava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json