Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Narva linna kultuuritegijate tunnustamise kord

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2018, 48

Narva linna kultuuritegijate tunnustamise kord

Vastu võetud 21.03.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 3

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab kandidaatide esitamise ja valimise korra.

  (2) Kultuuritegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta Narva linna kultuurivaldkonda edendanud isikuid (sh noori), ühinguid/kollektiive ning nende poolt aasta jooksul teostatud silmapaistvaid ja olulisemaid saavutusi, algatusi või muid linna jaoks sügavamat tähendust omavaid kestvamaid kultuuritegusid.

  (3) Narva linna kultuuritegijate tunnustamise protsessi koordineerijaks on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.

§ 2.   Kandidaatide esitamine

  (1) Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Kandidaatide esitamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm (lisa 1) ja esitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda paberkandjal või elektrooniliselt e-posti aadressile [email protected] tähisega „kultuuritegijate tunnustamine“ kuni 30. aprillini.

  (3) Kandidaadi võib esitada konkreetses nominatsioonis. Kandidaatide esitamise nominatsioonid on:
  1) audiovisuaalne kunst;
  2) kujutav ja rakenduskunst;
  3) etenduskunstid;
  4) muusika;
  5) kirjandus;
  6) rahvakultuur

§ 3.   Äramärkimist väärt kultuuritegijate valimine

  (1) Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond moodustab äramärkimist väärt kultuuritegijate valimiseks komisjoni, mis vaatab kandidaatide esitamise ettepanekud läbi ja nimetab nominatsioonides äramärkimist väärt kultuuritegijaid.

  (2) Komisjoni töövorm on istung. Oma ülesannete täitmiseks võib komisjon rakendada ka teisi töövorme.

  (3) Komisjoni liikmetel on õigus kandidaatide tegevusega tutvumiseks nõuda vajadusel lisainformatsiooni.

  (4) Komisjoni liikmetel on õigus esitada täiendavalt kandidatuure tunnustamiseks ning pakkuda täiendavalt nominatsioone kandidaatide tunnustamiseks.

§ 4.   Kultuuritegijate tunnustamine

  Äramärkimist väärt kultuuritegijaid tunnustatakse üks kord aastas toimuval tunnustusüritusel, kus avalikustatakse tunnustatavate nimekiri ning autasustatakse tunnustatavaid.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

Lisa Kandidaadi esitamise vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json