Teksti suurus:

Märjamaa Vallavolikogu 20.03.2018 määruse nr 20 „Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused“ muutmine

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2019, 6

Märjamaa Vallavolikogu 20.03.2018 määruse nr 20 „Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused“ muutmine

Vastu võetud 19.03.2019 nr 60

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 alusel.

§ 1.   Märjamaa Vallavolikogu 20.03.2018 määruse nr 20 „Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused“ tehakse järgmised muudatused: 1) määruse lisa „Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgagrupid ja palga vahemikud“ asendatakse uue lisaga (esitatud määruse lisana).

§ 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2019.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

Lisa Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgagrupid ja palga vahemikud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json