HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jäneda Kooli arengukava kinnitamine 2018/2019-2022/2023 õppeaastateks

Jäneda Kooli arengukava kinnitamine 2018/2019-2022/2023 õppeaastateks - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2019, 24

  Jäneda Kooli arengukava kinnitamine 2018/2019-2022/2023 õppeaastateks

  Vastu võetud 13.03.2019 nr 3

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3, Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 14 ,,Haridusvaldkonnas kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 1 lõike 1 ja Tapa Vallavalitsuse 02.05.2018 määruse nr 6 ,,Tapa valla hallatavate haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Jäneda Kooli arengukava 2018/2019-2022/2023 õppeaastateks vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Riho Tell
  vallavanem

  Piret Treial
  vallasekretär

  Lisa Jäneda Kooli arengukava 2018/2019-2022/2023 õppeaastateks

  Lisa Jäneda Kooli Digiplaan

  Lisa 4-etapiline küsimustik Jäneda Kooli arengukava koostamisel õpilasesinduses, õppenõukogus, hoolekogus

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json