Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2019. aasta teine lisaeelarve

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Rae valla 2019. aasta teine lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2019, 27

  Rae valla 2019. aasta teine lisaeelarve

  Vastu võetud 19.03.2019 nr 33

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel.

  § 1.  Rae valla 2019. aasta teise lisaeelarve kinnitamine.

   (1) Suurendada 2019. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 507 934 eurot

   (2) Suurendada 2019. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 351 161 eurot.

   (3) Suurendada 2019. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 11 730 eurot.

   (4) Vähendada 2019.aasta lõpu likviidseid varasid 145 043 eurot.

   (5) Punktides 1-4 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tõnis Kõiv
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json