Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 määruse nr 47 "Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine"muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2021, 4

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 määruse nr 47 "Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine"muutmine

Vastu võetud 17.03.2021 nr 5

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 37 lähtudes haldusmenetluse seaduse § 92 lõikest 4

§ 1.   Muuta Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 määrusega nr 47 vastu võetud " Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine"( RT IV, 02.11.2018, 3) § 2 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt:
(1) Lapse puudumisel lasteasutusest vanemate poolt kaetavas osas ümberarvestust ei tehta.
Vallavalitsusel on õigus rakendada soodustusi vanemate poolt kaetava osa maksmisel alandades ajutiselt tasumisele kuuluva summa suurust proportsionaalelt kohal käidud päevadele või vabastada ajutiselt maksmisest kui lapse puudumine on tingitud lasteasutuse pidaja tegevusest ja ettepanekul seoses mis tahes põhjusel lasteaia töös ajutise ümberkorralduse rakendamisega.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json