HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2023
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2021, 17

Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Vastu võetud 24.10.2018 nr 47
RT IV, 02.11.2018, 3
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2021RT IV, 23.03.2021, 426.03.2021

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Vanemate poolt kaetava osa määr

  Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Lapsevanema poolt kaetava osa arvuline suurus arvutatakse euro täpsusega, kohaldades ümardamise reeglit.

§ 2.   Vanemate poolt kaetava osa tasumine

  (1) Lapse puudumisel lasteasutusest vanemate poolt kaetavas osas ümberarvestust ei tehta. Vallavalitsusel on õigus rakendada soodustusi vanemate poolt kaetava osa maksmisel alandades ajutiselt tasumisele kuuluva summa suurust proportsionaalselt kohal käidud päevadele või vabastada ajutiselt maksmisest kui lapse puudumine on tingitud lasteasutuse pidaja tegevusest ja ettepanekul seoses mis tahes põhjusel lasteaia töös ajutise ümberkorralduse rakendamisega.
[RT IV, 23.03.2021, 4 - jõust. 26.03.2021]

  (2) Vanema poolt kaetava osa summa arvestatakse sõltumata kohal käidud päevade arvust kuus va § 3 lõigetes 4 ja 6 nimetatud juhul ja tasutakse Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse poolt koostatud ja esitatud arve alusel.

§ 3.   Vanema poolt kaetava osa tasumisest vabastamine

  (1) Pered, kus koolieelses lasteasutuses käib kaks last, on vanema poolt kaetava osa suuruseks teise lapse eest 75% paragrahvis 1 märgitud summast.

  (2) Pered, kus koolieelses lasteasutuses käib kolm või enam last, on kolmas ning kõik järgnevad lapsed vanema poolt kaetava osa maksmisest vabastatud.

  (3) Käesolevas paragrahvis loetletud soodustused kehtivad tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Põhja-Pärnumaa vald.

  (4) Aastaringselt avatud lasteaias käiva lapse vanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel lapsevanema avalduse alusel kuni ühe kuu (s. o kuni 31 kalendripäeva) ulatuses aastas. Osalustasust vabastust võib kasutada kahes osas.

  (5) Lapsevanem esitab osalustasust vabastamise avalduse kirjalikult lasteaia direktorile vähemalt üks kuu enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust. Avaldus peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäeva.

  (6) Vallavalitsuse korraldusega suveperioodiks suletud lasteaias käiva lapse vanem vabastatakse avaldust esitamata tema poolt kaetava osa maksmisest antud perioodil.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json