HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Põlva Kooli arengukava aastateks 2021–2025

Põlva Kooli arengukava aastateks 2021–2025 - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2021, 20

Põlva Kooli arengukava aastateks 2021–2025

Vastu võetud 17.03.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 16 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Põlva Kooli arengukava aastateks 2021–2025 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Pelisaar
vallavanem

Heiki Kolk
vallasekretär

Lisa Põlva Kooli arengukava aastateks 2021–2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json