Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Antsla valla heakorra ja kaevetööde eeskirjade kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2013, 33

Antsla valla heakorra ja kaevetööde eeskirjade kehtestamine

Vastu võetud 24.09.2002 nr 23
KO 2002, 1751, 71
jõustumine 01.10.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.06.2003KO 2003, 1807, 9101.07.2003
26.05.2009KO 2009, 1402, 10201.06.2009

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 2002, 29, 174; 53, 336; 58, 362; 64, 393; 64, 390; 61, 375; 63, 387) paragrahvi 22 lõike 1 punkti 36¹ ning paragrahvi 662 lõiked 1 ja 2, karistusseadustiku rakendamise seaduse (RT I 2002, 56, 350) paragrahvi 16 ja Võru Politseiprefektuuri Antsla Politseijaoskonna kirjaliku ettepaneku 11. september 2002 a. nr. VR 2.4-16.2/5670

§ 1.   Kehtestada “Antsla valla heakorra ja kaevetööde eeskirjad” vastavalt lisale.

§ 2.  
[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Avaldada käesolev määrus Riigikantselei elektroonilises andmekogus.

§ 4.   Määrus jõustub 1. oktoobril 2002 a.

Lisa Antsla valla heakorra ja kaevetööde eeskiri

/otsingu_soovitused.json