Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Koormuspiirangu kehtestamine Harku valla teedel

Koormuspiirangu kehtestamine Harku valla teedel - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.02.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2013, 35

  Koormuspiirangu kehtestamine Harku valla teedel

  Vastu võetud 15.04.2013 nr 25

  Määrus kehtestatakse teeseaduse § 10 lõike 4, § 14 lõike 1, § 25 lõike 3, § 31 lõike 2 ja § 37 lõike 1 punkti 1 ja lõike 2 alusel:

  § 1.   Mootorsõidukitel, mille registrimass on rohkem kui 8 tonni on Harku valla teeregistrisse kantud avalikel teedel lubatud liigelda üksnes Harku Vallavalitsuse poolt väljastatud eriloa alusel.

  § 2.   Eriluba ei väljastata perioodi 26.04 2013 kuni 15.05.2013 (incl.) kohta, välja arvatud juhul kui liiklemiseks on põhjendatud vajadus ning liiklemine ei kahjusta teed ülemääraselt.

  § 3.   Eriloa vormistab vastava taotluse alusel Harku Vallavalitsuse arendus- ja haldusosakond.

  § 4.   Määruse punktis 1 sätestatud piirangu rikkumise eest kohaldatakse teeseaduses sätestatud vastutust.

  § 5.   Määrust rakendatakse 26. aprillist 2013.

  § 6.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Vello Viiburg
  Abivallavanem vallavanema ülesannetes

  Ene Veges
  Vallasekretär

  /otsingu_soovitused.json