Teksti suurus:

Pärnu linna 2015. aasta esimene lisaeelarve

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2015
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2015, 8

Pärnu linna 2015. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 16.04.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1. Võtta vastu Pärnu linna 2015. aasta esimene lisaeelarve ja muuta Pärnu Linnavolikogu 18. detsembri 2014 määruse nr 40 „Pärnu linna 2015. aasta eelarve“ § 1 lõike 1 punkte 1-4 järgmiselt:
1) koondeelarve lisa 1 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 1);
2) põhitegevuse tulude eelarve lisa 2 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 2);
3) põhitegevuse kulude eelarve lisa 3 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 3);
4) investeerimistegevuse eelarve lisa 4 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 4).
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2  Põhitegevuse tulud

Lisa 3  Põhitegevuse kulud

Lisa 4  Investeerimistegevus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json