SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2016, 37

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 20.04.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse Väike-Maarja Vallavolikogu 31.03.2016 määruse nr 9 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Väike-Maarja vallas“ § 8 lõike 7 ja § 9 lõike 17 alusel.

§ 1.  Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

  Kehtestada sotsiaalteenuste hinnad järgnevalt:
 1) tugiisiku teenuse tunnihinnaks 6 eurot ja 40 senti;
 2) isikliku abistaja teenuse tunnihinnaks 3 eurot, täisealise kliendi omaosalus on vähemalt 1 euro tunnis;
 3) koduteenuse hinnaks isikule, kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, on teenuse hind pool kehtivast miinimum töötasu tunnihinnast;
 4) valla sotsiaaltranspordiga sõit kuni 10 km 2 eurot kord ja üle 10 km 0,2 eurot kilomeeter.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär


28.04.2016 14:22
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus, ekslik nimi asendatud õigega Riigi Teataja seaduse § 10 lg 2 alusel.