Teksti suurus:

Võru Vallavolikogu 08.08.2018 määruse nr 44 „Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2020, 17

Võru Vallavolikogu 08.08.2018 määruse nr 44 „Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 22.04.2020 nr 90
rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 22 ja haldusmenetluse seaduse § 64, § 68 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Vallavolikogu 08.08.2018 määrust nr 44 „Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine“ muudetakse järgmiselt:
  1) Täiendada määrust paragrahviga 31 ja sõnastada see alljärgnevalt:
§ 31. Rakendussätted
§ 1 lõikes 1 märgitud tasu võtmise kohustust ei kohaldata juhul kui Eesti Vabariigis on kehtestatud eriolukord ning laps ei ole eriolukorra perioodil lasteaias käinud.“.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2020.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json