HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2020, 18

Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine

Vastu võetud 08.08.2018 nr 44
RT IV, 17.08.2018, 16
jõustumine 01.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2020RT IV, 23.04.2020, 1726.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2020

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja lg 4 alusel ning Võru valla koolieelsete lasteasutuste hoolekogude ettepanekul.

§ 1.   Õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ehk õppemaksu kinnitamine

  (1) Kinnitada koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt tasutava õppevahendite maksumuseks 10 eurot kuus ühe lapse kohta.

  (2) Määrata lapsevanema poolt tasutava õppemaksu tähtpäevaks järgneva kuu 20. kuupäev.

§ 2.   Õppemaksu tasumine

  (1) Lapse puudumine lasteaiast ei vabasta lapsevanemaid õppemaksu maksmisest.

  (2) Lapsevanemate poolt tasumisele kuuluva õppemaksu arvestamisel on aluseks laste nimekiri iga kuu esimese kuupäeva seisuga.

  (3) Lapsevanem tasub õppemaksu talle esitatud arve alusel iga järgneva kuu 20. kuupäevaks Võru Vallavalitsuse arvelduskontole näidates selgituses lapse nime ja kuu nimetuse.

  (4) Õppemaksu ei arvestata juuli kuu eest.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 31.   Rakendussätted

  § 1 lõikes 1 märgitud tasu võtmise kohustust ei kohaldata juhul kui Eesti Vabariigis on kehtestatud eriolukord ning laps ei ole eriolukorra perioodil lasteaias käinud.
[RT IV, 23.04.2020, 17 - jõust. 26.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2020]

§ 4.   Määrus jõustumine

  Määrus jõustub 01.09.2018. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json