Teksti suurus:

Põlva Linnavalitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2021, 4

Põlva Linnavalitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 14.04.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Põlva Linnavalitsuse 10. novembri 2010. a määrus nr 14 "Põlva Linnavalitsuse infoturbepoliitika".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Pelisaar
vallavanem

Heiki Kolk
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json