Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuari 2015 määruse nr 37 „Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord“ muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2021, 7

Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuari 2015 määruse nr 37 „Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 15.04.2021 nr 92

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja koolieelsete lasteasutuste seaduse § 27 lg 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuari 2015 määruses nr 37 “Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord” tehakse järgmised muudatused:
1) lisada paragrahvi 4 lõige 21 järgmises sõnastuses:
“(21) Erandkorras põhjendatud juhtumi korral võib osalustasu maksmisest vabastada juhul, kui laps lasteaiateenust ei kasuta.”

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Aleksei Naumkin
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json