HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Ilmatsalu lasteaeda “Lepatriinu” vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kinnitamine

Väljaandja:Tähtvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2012, 7

Ilmatsalu lasteaeda “Lepatriinu” vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kinnitamine

Vastu võetud 28.08.2002 nr 2

Võttes aluseks Koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454) § 15 lg 4

Tähtvere Vallavalitsus
määrab:

1. Kinnitada Ilmatsalu lasteaeda “Lepatriinu” vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord vastavalt lisale 1.
2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Toivo Talangu
Vallavanem

Ilme Rannula
Vallasekretär

Lisa 1 Ilmatsalu lasteaeda “Lepatriinu” vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord