Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Tervishoid

Teksti suurus:

Kulude hüvitamise kord

Kulude hüvitamise kord - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2014, 16

  Kulude hüvitamise kord

  Vastu võetud 15.05.2014 nr 5

  Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 15.11.2000 määruse nr 362 “Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded “ § 3 lg 6 ja lg 8, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 1, § 30 lg 1 p 3

  § 1.   Hüvitada Maardu linnavalitsuse, Maardu linnaasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajatele, kes vähemalt poole oma tööajast töötavad kuvariga ning kelle nägemisteravus on vähenenud, arstitõendi alusel ostetud kuvariga töötamiseks ettenähtud prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumus kuni 130 euro ulatuses.

  § 2.   Hüvitada Maardu linnavalitsuse, Maardu linnaasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajatele, kes vähemalt 20 % oma tööajast töötavad kuvariga ning kelle nägemisteravus on vähenenud, arstitõendi alusel ostetud kuvariga töötamiseks ettenähtud prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumus kuni 65 euro ulatuses.

  § 3.   Hüvitist on õigus taotleda üks kord kolme aasta jooksul.

  § 4.   Kui töötaja nägemisteravus on vähenenud ja see on tuvastatud töötaja nõudmisel läbiviidud erakorralise nägemisteravuse kontrolli käigus, hüvitatakse töötajale arstitõendi alusel soetatud kuvariga tööks ettenähtud prillid või muud nägemisteravust korrigeerivad abivahendid arvestamata § 3 sätestatut.

  § 5.   Hüvitise taotlemiseks tuleb esitada Maardu linnapeale või vastava linnaasutuse või linnavalitsuse hallatava asutuse juhile avaldus koos kuludokumentidega, mis tõendavad kuvariga töötamiseks ettenähtud prillide eest tasumist.

  § 6.   Hüvitise maksmise otsustab Maardu linnapea, linnaasutuse või linnavalitsuse hallatava asutuse juht oma käskkirjaga.

  § 7.   Hüvitist ei maksta kui eelmise kuvariga töötamiseks ettenähtud prillide soetamise hüvitise maksmisest on möödunud vähem kui kolm aastat, va § 4 sätestatud juhul.

  § 8.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  § 9.   Maardu Linnavalitsuse 05.03.2008 määrus nr 6 tunnistatakse kehtetuks.

  Nikolai Vojeikin
  Linnapea

  Tiiu-Ann Kaldma
  Linnasekretär

  /otsingu_soovitused.json