Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Haapsalu linna eelarvest sotsiaalhoolekande alastele tegevustele toetuse eraldamise korra kinnitamine

Haapsalu linna eelarvest sotsiaalhoolekande alastele tegevustele toetuse eraldamise korra kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2005
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.06.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2014, 22

  Haapsalu linna eelarvest sotsiaalhoolekande alastele tegevustele toetuse eraldamise korra kinnitamine

  Vastu võetud 27.01.2005 nr 2
  jõustumine 03.03.2005

  Juhindudes sotsiaalhoolekande seaduse § 8 p 2, § 43 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, lg 3 p 2, § 30, § 31 ja Haapsalu põhimääruse § 35, § 63 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

  § 1.   Kinnitada Haapsalu linna eelarvest sotsiaalhoolekande alastele tegevustele toetuse eraldamise kord (lisatud).

  § 2.   Määrus teha teatavaks õiguskantslerile (Kohtu 8, 15193 Tallinn) määruse koopia saatmisega posti teel, aselinnapeale (I.Danilov) ja sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajale (E.Lemmsalu) määruse koopia üleandmisega allkirja vastu.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  § 4.   Määrus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees.

  § 5.   Käesoleva määruse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul käesoleva määruse jõustumisest.

  Teet Kallasvee
  Linnapea

  Erko Kalev
  Linnasekretär

  Lisa Sotsiaalhoolekande alastele tegevustele toetuste eraldamise kord

  Lisa Rahalise toetuse taotlus sotsiaalhoolekande alasele tegevusele

  /otsingu_soovitused.json