HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse vanemate poolt kaetava kohatasu määra kinnitamine

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2016, 40

Koolieelse lasteasutuse vanemate poolt kaetava kohatasu määra kinnitamine

Vastu võetud 29.04.2011 nr 7
jõustumine 02.05.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.03.201201.08.2012
16.05.2014RT IV, 23.05.2014, 401.09.2014
22.01.2016RT IV, 05.02.2016, 101.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 1 p 2 ja lg 3, 4 alusel.

§ 1.  Vanemate poolt kaetava osa määr

 (1) Lapsevanema poolt koolieelses lasteasutuses kaetav kohatasu määr ühes kuus ühe lapse kohta on 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eelmisel kalendriaastal kehtinud töötasu kuualammäärast."
[RT IV, 05.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (2) Vanema poolt kaetava osa arvuline suurus ümardatakse täiseurodeks.“
[RT IV, 05.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 2.  Vanemate poolt kaetava osa tasumine ja tasumisest vabastamine

 (1) Vanemate poolse osa tasumine toimub kõigi kuude, v.a. nende suvekuude eest, millal lasteasutus on suveperioodiks suletud.

 (2) Lapse puudumisel lasteasutusest, mis tahes põhjustel, lapsevanemate poolt kaetavas osas ümberarvestust ei tehta.

 (3) Vallavalitsus võib oma korraldusega lapsevanema poolt kaetava kohatasu määra vähendada või lapsevanema lasteaia kohatasu maksmisest vabastada vanema avalduse alusel ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ning Are Kooli direktori ettepanekul.
[RT IV, 05.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 3.  Rakendussätted

  Määrus jõustub tagasiulatuvalt 2011. aasta 1. jaanuarist.