SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Häädemeeste Hooldekodu kohatasu suuruse kinnitamine

Häädemeeste Hooldekodu kohatasu suuruse kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.01.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2014, 31

  Häädemeeste Hooldekodu kohatasu suuruse kinnitamine

  Vastu võetud 11.01.2011 nr 4
  jõustumine 15.01.2011

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  15.03.201128.03.2011, rakendatakse 01.06.2011

  Määrus kehtestatakse Häädemeeste Vallavolikogu 20.01.2010. a määrusega nr 2 kinnitatud „Häädemeeste Hooldekodu põhimääruse“ § 2 lõike 4 ja § 6 lõike 2 alusel, arvestades euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatut ning seoses Eesti üleminekuga eurole alates 1. jaanuarist 2011.

  § 1.  Kinnitada Häädemeeste Hooldekodu kohatasu suuruseks 480 eurot kuus.
  Muudetud – Häädemeeste Vallavalitsuse 15.03.2011 määrusega nr 5 - jõust. 28.03.2011, rakend. 01.06.2011.

  § 2.   Paragrahvis 1 nimetatud hind sisaldab ööpäevaringset hooldust ja põetust Häädemeeste Hooldekodus.

  § 3.  Isikud, kellel puuduvad seadusest tulenevad ülalpidajad ja/või kelle omandusse ei kuulu kinnisvara, tasuvad ülalpidamiskulude katteks kuni 90% oma sissetulekust.

  § 4.  Määrus jõustub 15. jaanuaril 2011. a.