Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Lasnamäe linnaosa arengukava 2015-2020

Lasnamäe linnaosa arengukava 2015-2020 - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2015, 22

  Lasnamäe linnaosa arengukava 2015-2020

  Vastu võetud 14.05.2015 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37  lõike 3 punkti 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 13 Tallinna arengudokumentide menetlemise kord § 34 lõikega 3.

  § 1.   Kinnitada Lasnamäe linnaosa arengukava 2015-2020 vastavalt lisale.

  § 2.   Arvestada Lasnamäe linnaosa arengukavaga Tallinna linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel linna eelarve võimaluste kohaselt.

  Kalev Kallo
  Tallinna Linnavolikogu esimees

  Lisa   Lasnamäe linnaosa arengukava 2015-2020

  /otsingu_soovitused.json