ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

Munitsipaaleluruumide üüri piirmäär Räpina vallas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2018, 13

Munitsipaaleluruumide üüri piirmäär Räpina vallas

Vastu võetud 16.05.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 2 ja „Elamuseaduse“ § 371 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Räpina valla omandis olevatele eluruumidele üüri piirmäär.

§ 2.   Üüri piirmäära mõiste

  (1) Üüri piirmäär on üürniku poolt tasutav kõrgeim tasu Räpina valla omandis oleva eluruumi kasutamise eest.

  (2) Räpina valla omandis olevate eluruumide üüri arvestatakse üldpinna ühe ruutmeetri kohta.

§ 3.   Üüri diferentseerimise alused ja muutmine

  (1) Eluruumi üürileping sõlmitakse vallavalitsuse korralduse alusel ning konkreetse eluruumi üüri määramisel arvestatakse:
  1) eluruumi asukohta;
  2) eluruumi ehituslikku seisukorda ja varustatust keskküttega ning veevarustuse-ja kanalisatsiooni olemasolu;
  3) eluruumis teostatud remonte ja renoveerimisi.

  (2) Vallavolikogu võib muuta üüri piirmäära üks kord 12 kuu jooksul, kui üüri mõjutavad hinnad on viimasest piirmäärade kehtestamisest oluliselt muutunud.

§ 4.   Üüri piirmäär

  Räpina valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäär ühes kuus on 3 eurot ühe ruutmeetri eest.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 23.05.2007 määrus nr 5 „Munitsipaaleluruumide üüri piirmäär Räpina vallas”.

  (2) Määrus jõustub 01.06.2018.

Teet Helm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json