Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Sundvalduste seadmise delegeerimine vallavalitsusele

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Sundvalduste seadmise delegeerimine vallavalitsusele - sisukord
Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2019, 3

Sundvalduste seadmise delegeerimine vallavalitsusele

Vastu võetud 21.05.2019 nr 69

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 94 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ülesannete delegeerimine

  (1) Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses ja ehitusseadustikus kohaliku omavalitsuse ning kohaliku omavalitsuse üksuse ülesandena sätestatud sundvalduse seadmine delegeeritakse vallavalitsusele.

  (2) Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses erisusena sätestatud sundvalduse seadmine tehnovõrgu ja -rajatise talumise kohustuse kehtestamisel delegeeritakse vallavalitsusele, kellel on õigus selle ülesande täitjaks määrata vallavalitsuse ametnik juhul, kui sundvalduse seadmiseks on saavutatud kinnisasja omanikuga kokkulepe.

  (3) Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusest ja ehitusseadustikust tulenevaid sundvalduse seadmiseks vajalikke menetlustoiminguid teostab vallavalitsus.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json