Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Antsla valla 2019. aasta I lisaeelarve

Antsla valla 2019. aasta I lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2019, 4

Antsla valla 2019. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 21.05.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Antsla valla 2019. aasta I lisaeelarve vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merike Prätz
volikogu esimees

Lisa 1 Kulude eelarve 2019 muutmine

Lisa  Seletuskiri

/otsingu_soovitused.json