Teksti suurus:

Karksi valla 2013. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Karksi valla 2013. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 23.07.2013, 11

Karksi valla 2013. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 17.07.2013 nr 78

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1 ning § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ja Karksi valla põhimääruse § 44 alusel.

§ 1.   Karksi valla 2013. aasta II lisaeelarve

  Kinnitada Karksi valla 2013. aasta II lisaeelarve kogumahus 142 432 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Leo Liiber
Volikogu esimees

Lisa Karksi valla 2013. aasta II lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json