Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Vormsi valla jäätmeveo teenustasude kehtestamine

Vormsi valla jäätmeveo teenustasude kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Vormsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2015, 18

Vormsi valla jäätmeveo teenustasude kehtestamine

Vastu võetud 07.02.2008 nr 1
jõustumine 01.04.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.201001.04.2010
15.11.201001.01.2011
06.02.201215.02.2012
22.06.2015RT IV, 04.07.2015, 107.07.2015

Määrus kehtestatakse Jäätmeseaduse § 66 lg 5, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja Vormsi Vallavolikogu 2007. aasta 21. detsembri määruse nr 11 § 1, § 3 lg 2, 3 ja 5 alusel.

§ 1.  Jäätmeveo teenustasud

 (1) Vormsi valla territooriumil kehtestatakse aastased jäätmeveo teenustasud järgmiselt:
 1) majutusasutused üle 10 voodikoha ja telkimisplatsid üle 5 telkimiskoha, kaubandus- ja toitlustusettevõtted 153 EUR aastas;
 2) majutusasutused kuni 10 voodikohta, telkimisplatsid kuni 5 telkimiskohta, ning äriruumides tegutsevad FIE-d ja käesoleva korra lõike 1 punktis 1 nimetamata ettevõtted 115 EUR aastas;
 3) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud FIE-d ja ettevõtted, kes annavad oma sorteeritud jäätmed üle jäätmejaama, 76 EUR aastas;
 4) eespool nimetamata FIE-d ja ettevõtted muudelt tegevusaladelt 46 EUR aastas;
 5) kinnisasja omanikud, kelle kinnistul asub suvila või eluruum, 46 EUR aastas;
 6) eespool nimetamata jäätmetekitajad (ühekordsed üritused, laagrid jne) kokkuleppehind.

 (2) Vormsi valla territooriumil kehtestatakse lisaks aastastele jäätmeveo teenustasudele ühekordsed jäätmeveo teenustasud, mis sisaldavad jäätmete ladestamise kohustust ja võimalust Vormsi valla ehitusjäätmete ladestamise platsil, järgmiselt:
 1) ehitamisel, mille puhul Ehitusseadustiku kohaselt on ehitamiseks nõutav kohaliku omavalitsuse teavitamine ehitamise kavatsusest, 19 EUR;
 2) ehitamisel, mille puhul Ehitusseadustiku kohaselt on ehitamiseks nõutav ehitise teatise esitamine, v.a puurkaevu ja salvkaevu rajamisel, 38 EUR;
[RT IV, 04.07.2015, 1 - jõust. 07.07.2015]
 3) ehitamisel, mille puhul Ehitusseadustiku kohaselt on nõutav kohaliku omavalitsuse ehitusluba, 95 EUR.
[RT IV, 04.07.2015, 1 - jõust. 07.07.2015]

 (3) Lõikes 2 sätestatud ühekordse tasu maksab taotluse esitaja vastavalt teatise esitamisel või ehitusloa taotlemisel.
[RT IV, 04.07.2015, 1 - jõust. 07.07.2015]

 (4) Kui ettevõtja tegutseb oma kodusel aadressil, siis rakendatakse ühte ja kõrgemat käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenustasu määra või sõlmitakse eraldi leping jäätmete üleandmiseks jäätmejaama.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 01.04.2008.a.