Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Vormsi valla jäätmeveo teenustasude kehtestamine

Vormsi valla jäätmeveo teenustasude kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Vormsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2017, 31

Vormsi valla jäätmeveo teenustasude kehtestamine

Vastu võetud 07.02.2008 nr 1
jõustumine 01.04.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.201001.04.2010
15.11.201001.01.2011
06.02.201215.02.2012
22.06.2015RT IV, 04.07.2015, 107.07.2015
04.12.2017RT IV, 16.12.2017, 101.04.2018

Määrus kehtestatakse Jäätmeseaduse § 66 lg 5, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja Vormsi Vallavolikogu 2007. aasta 21. detsembri määruse nr 11 § 1, § 3 lg 2, 3 ja 5 alusel.

§ 1.   Jäätmeveo teenustasud

  (1) Vormsi valla territooriumil kehtestatakse aastased jäätmeveo teenustasud järgmiselt:
  1) majutusasutused üle 10 voodikoha ja telkimisplatsid üle 5 telkimiskoha, kaubandus- ja toitlustusettevõtted 160 EUR aastas;
  2) majutusasutused kuni 10 voodikohta, telkimisplatsid kuni 5 telkimiskohta, ning äriruumides tegutsevad FIE-d ja käesoleva korra lõike 1 punktis 1 nimetamata ettevõtted 120 EUR aastas;
  3) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud FIE-d ja ettevõtted, kes annavad oma sorteeritud jäätmed üle jäätmejaama, 80 EUR aastas;
  4) eespool nimetamata FIE-d ja ettevõtted muudelt tegevusaladelt 50 EUR aastas;
  5) kinnisasja omanikud, kelle kinnistul asub suvila või eluruum, 60 EUR aastas;
  6) eespool nimetamata jäätmetekitajad (ühekordsed üritused, laagrid jne) kokkuleppehind.
[RT IV, 16.12.2017, 1 - jõust. 01.04.2018]

  (2) Vormsi valla territooriumil kehtestatakse lisaks aastastele jäätmeveo teenustasudele ühekordsed jäätmeveo teenustasud, mis sisaldavad jäätmete ladestamise kohustust ja võimalust Vormsi valla ehitusjäätmete ladestamise platsil, järgmiselt:
  1) ehitamisel, mille puhul Ehitusseadustiku kohaselt on ehitamiseks nõutav kohaliku omavalitsuse teavitamine ehitamise kavatsusest, 25 EUR;
  2) ehitamisel, mille puhul ehitusseadustiku kohaselt on ehitamiseks nõutav ehitise teatise esitamine, v.a puurkaevu ja salvkaevu rajamisel, 50 EUR;
  3) ehitamisel, mille puhul ehitusseadustiku kohaselt on nõutav kohaliku omavalitsuse ehitusluba, 120 EUR.
[RT IV, 16.12.2017, 1 - jõust. 01.04.2018]

  (3) Lõikes 2 sätestatud ühekordse tasu maksab taotluse esitaja vastavalt teatise esitamisel või ehitusloa taotlemisel.
[RT IV, 04.07.2015, 1 - jõust. 07.07.2015]

  (4) Kui ettevõtja tegutseb oma kodusel aadressil, siis rakendatakse ühte ja kõrgemat käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenustasu määra või sõlmitakse eraldi leping jäätmete üleandmiseks jäätmejaama.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 01.04.2008. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json