HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lasteaed Tõrutõnn arengukava kinnitamine

Lasteaed Tõrutõnn arengukava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 23.07.2021, 5

Lasteaed Tõrutõnn arengukava kinnitamine

Vastu võetud 21.06.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lg 3, Vinni Vallavolikogu 01.03.2021 otsuse nr 9 Ülesannete delegeerimine" p 7 ja ja Vinni Vallavalitsuse 08.04.2018 määruse nr 5 " Vinni valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord" § 4 lg 1 alusel.

§ 1.   Lasteaed Tõrutõnn arengukava kinnitamine

  Kinnitada Lasteaed Tõrutõnn arengukava 2021-2023 (juurde lisatud).

Rauno Võrno
vallavanem

Vaive Kors
vallasekretär

Lisa  Arengukava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json