SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määrade kehtestamine

Hooldajatoetuse määrade kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 23.08.2017, 2

  Hooldajatoetuse määrade kehtestamine

  Vastu võetud 16.08.2017 nr 25
  jõustumine 01.09.2017

  Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruse nr 42 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ § 9 lg 5 alusel.

  § 1.   Hooldajatoetuse määrad on:

   
    1) vähemalt 16-aastase raske puudega isiku hooldajale 30 eurot kuus;
    2) vähemalt 16-aastase sügava puudega isiku hooldajale 40 eurot kuus;
    3) 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 30 eurot kuus.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 06. oktoobri 2010 määrus nr 71 „Hooldajatoetuse määrade kehtestamine ja määruste kehtetuks tunnistamine".

  § 3.   Määrus jõustub 1. septembril 2017.

  Taavi Aas
  Abilinnapea linnapea ülesannetes

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json