Teksti suurus:

Jõhvi valla põhimääruse muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 23.08.2017, 5

Jõhvi valla põhimääruse muutmine

Vastu võetud 17.08.2017 nr 124

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Valla põhimääruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 17. septembri 2015 määruses nr 61 "Jõhvi valla põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 23 lg 2 punkt 2 sõnastatakse:
„2) Jõhvi valla põhimääruse muutmist, kui muudatus ei tulene seadusest või hõlmab ebatäpsuste korrigeerimist;“;
  2) paragrahvi 42 lg 1 punkt 1 sõnastatakse:
„1) esitatud eelnõu peab läbima kaks lugemist, vastavalt käesoleva põhimääruse § 23 lg 2 punktile 3;“;
  3) paragrahvi 42 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahvi 50 lg 5 punkt 1 sõnastatakse:
„1) eelnõu ei vasta käesoleva põhimääruse §s 49 sätestatud nõuetele;“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json