Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kanepi valla 2017. aasta esimene lisaeelarve

Kanepi valla 2017. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 23.08.2017, 27

Kanepi valla 2017. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 15.08.2017 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Kanepi valla põhimääruse § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Kanepi valla 2017. aasta esimene lisaeelarve kogumahuga 82 200 eurot vastavalt lisale 1.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Kakk
Kanepi Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve