EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine

Müügipileti hinna kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.08.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 23.08.2018, 15

  Müügipileti hinna kehtestamine

  Vastu võetud 22.08.2018 nr 33

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1, § 68 lõike 2, § 70 lõike 1, § 93 lõike 1 ja kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.

  § 1.   Kehtestada Peipsiääre Vallavalitsuse ja Peipsiääre Vallavalitsuse volitatud asutuse (edaspidi Vallavalitsus) kui kaubanduse korraldaja poolt valla määratud müügialadel väljaantava müügipileti hind järgmiselt:

    (1) Tänava- ja turukaubanduse müügipileti päevahind:
    1) tööstus- ja toidukaubad 3 eurot;
    2) põllumajandus- ja aiasaadused tasuta.

    (2) Vallavalitsuse poolt korraldatavatel avalikel üritustel müügikoha 1 jooksva meetri müügipileti hind on:
    1) toitlustamine ilma alkohoolsete jookideta 12 eurot;
    2) toitlustamine koos alkohoolsete jookidega 15 eurot;
    3) alkohoolsed joogid 15 eurot;
    4) toidukaup (sh mesi) 10 eurot;
    5) tööstuskaup 10 eurot;
    6) käsitöö, vanavara ja istikud 4 eurot;
    7) kala ja sibul 3 eurot.

    (3) Avalikel üritustel lõbustuste ja atraktsioonide müügikoha hind on:
    1) atraktsioonid kuni 100 m2 40 eurot;
    2) atraktsioonid 100-200 m2 50 eurot;
    3) atraktsioonid üle 250 m2 60 eurot.

    (4) Elektri vajadusel lisandub tööstus- ja toidukaupade ning toitlustajate müügipiletite hindadele 10 eurot, lõbustuste ja atraktsioonide müügipileti hinnale 20 eurot.

    (5) Avalikel üritustel parkimispileti hinnad piiratud ja tähistatud alaga parklates on:
    1) parkimispilet sõiduautodele 1 euro;
    2) parkimispilet väikebussidele ja kaubikutele 2 eurot;
    3) parkimispilet karavanautodele 3 eurot;
    4) parkimispilet bussidele 5 eurot.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Kallaste Linnavolikogu 26.08.2015 määrus nr 10 "Müügipileti hinna kehtestamine".

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  § 4.   Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine moodustus haldusreformi tulemusel Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Peipsiääre vald, mis Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.


  Arvestades eelmärgitut ning arvestades haldusreformi § 16 lõike 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41‒42 tunnistada kehtetuks Kallaste Linnavolikogu 26.08.2015 määrus nr 10 „Müügipileti hinna kehtestamine“.

  Jaako Lindmäe
  vallavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json