Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Meremäe valla 2014. aasta III lisaeelarve

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2014, 6

Meremäe valla 2014. aasta III lisaeelarve

Vastu võetud 12.09.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 26 lõike 3, Meremäe Vallavolikogu 30.03.2012 määruse nr 5 „Valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord” § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Meremäe valla 2014. aasta III lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Meremäe Vallavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud tegevuskulude järgi.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Vares
Volikogu esimees

Lisa 2014.a III lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json