Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2015, 3

Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine

Vastu võetud 16.09.2015 nr 30
jõustumine 01.10.2015

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2 ja § 10 lg 2 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruses nr 55 „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse sõnad „ühistranspordiseaduse § 5415 p 2" sõnadega „ühistranspordiseaduse § 95 lg 2 p 2";

2) määruse lisa 1 punkt 5.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.7 Ühistranspordiseaduse §-de 85-91 alusel:".

§ 2.   Määrus jõustub 1. oktoobril 2015.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json