Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Karksi valla eelarvestrateegia 2017-2020 vastuvõtmine

Karksi valla eelarvestrateegia 2017-2020 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2016, 5

Karksi valla eelarvestrateegia 2017-2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 15.09.2016 nr 62
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7, § 372 lg 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1.   Karksi valla eelarvestrateegia vastuvõtmine

  Võtta vastu Karksi valla eelarvestrateegia 2017–2020 vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Karksi Vallavolikogu 17. septembri 2015 määrus nr 40 „Karksi valla eelarvestrateegia 2016–2019 vastuvõtmine“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Siret Vene
Volikogu esimees

Lisa 1  Karksi valla eelarvestrateegia 2017–2020

Lisa 2  Karksi valla eelarvestraeegia 2017–2020 tabel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json