Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2016, 9

Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 15.09.2016 nr 20
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrust nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ järgmiselt:

  (1) Tunnistada kehtetuks määruse § 4 lõike 2 punkt 1.

  (2) Täiendada määruse § 4 lõikega 4 ning sõnastada see järgmiselt: „(4) Koolieelse lasteasutuse õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või ujumisõpetajale), logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaiapsühholoogile kehtestatakse kuutöötasu määr, võttes arvesse nende vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja atesteerimisel omistatud ametijärku:
noorempedagoog - 670 eurot;
pedagoog - 715 eurot;
vanempedagoog - 840 eurot;
pedagoog-metoodik - 1020 eurot.“

  (3) Muuta määruse § 5 lõiget 1 ning sõnastada see järgmiselt: „(1) Käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 1, paragrahvi 4 lõikes 1 ja lõikes 4 toodud kuutasu määrad rakendatakse kõrgharidusega juhtide ja pedagoogide puhul.“

§ 2.   Määrus jõustub 01.01.2017.a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json