Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2016. aasta neljas lisaeelarve

Rae valla 2016. aasta neljas lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2016, 22

  Rae valla 2016. aasta neljas lisaeelarve

  Vastu võetud 20.09.2016 nr 57

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel,

  § 1.  Rae valla 2016. aasta neljanda lisaeelarve kinnitamine

   (1) Suurendada 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 13 982 eurot.

   (2) Suurendada 2016. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 99 482 eurot.

   (3) Suurendada 2016.aasta investeerimistegevuse tulusid 555 eurot.

   (4) Suurendada 2016. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 3 555 eurot.

   (5) Vähendada 2016. aasta likviidseid varasid 88 500 eurot.

   (6) Punktides 1 – 5 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  Rae vallavolikogu esimees

  Lisa 1 

  /otsingu_soovitused.json