Teksti suurus:

Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 vastuvõtmine

Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2017, 1

Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 vastuvõtmine

Vastu võetud 19.09.2017 nr 13

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37² lõike 7 alusel.

§ 1.  Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

  Võtta vastu Viimsi valla arengukava aastateks 2018–2022 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2018-2022, vastavalt määruse lisale.

§ 2.  Rakendussätted

  Lõpetada Viimsi Vallavolikogu 09. oktoobri 2014 määruse nr 16 „Viimsi valla arengukava 2014-2020“ ja Viimsi Vallavolikogu 31. märtsi 2015 määruse nr 6 „Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2020“ kehtivus 31. detsembril 2017.

Mari-Ann Kelam
Vallavolikogu esimees

Lisa Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022