HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Saue valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Saue valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2017, 9

Saue valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Vastu võetud 31.08.2017 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja noorsootööseaduse § 152 lõike 1 alusel.

§ 1.  Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

  Kinnitada Saue valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2017.

Rein Riga
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.2017-31.12.2018

Lisa 2 Huvihariduse tegevuskava andmed