ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2021, 3

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 17.03.2016 nr 107
RT IV, 29.03.2016, 6
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.10.2017RT IV, 19.10.2017, 822.10.2017
12.09.2019RT IV, 19.09.2019, 1101.10.2019
16.09.2021RT IV, 23.09.2021, 101.10.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle linnavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiselt:
  1) eluruumi üldpinnaga üle 33 m2 üür kuni 9,00 eurot 1 m2 kohta kuus;
[RT IV, 23.09.2021, 1 - jõust. 01.10.2021]
  2) eluruumi üldpinnaga kuni 33 m2 üür kuni 10,00 eurot 1 m2 kohta kuus;
[RT IV, 23.09.2021, 1 - jõust. 01.10.2021]
  3) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 2,00 eurot 1 m2 kohta kuus;
[RT IV, 19.09.2019, 11 - jõust. 01.10.2019]
  4) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kulu kuni 1,50 eurot 1 m2 kohta kuus;
[RT IV, 19.09.2019, 11 - jõust. 01.10.2019]
  5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 16 eurot iga pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 23.09.2021, 1 - jõust. 01.10.2021]
  6) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 23.09.2021, 1 - jõust. 01.10.2021]
  7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 3,00 eurot 1 m2 kohta kuus. Juhul, kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi küttekulu hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni;
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 25,00 eurot üheliikmelise pere ja kuni 10,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 23.09.2021, 1 - jõust. 01.10.2021]
  9) majapidamisgaasi maksumus kuni 8,00 eurot üheliikmelise pere ja kuni 6,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,13 eurot 1 m2 kohta kuus;
  11) hoonekindlustuse kulu kuni 0,20 eurot 1 m2 kohta kuus;
  12) olmejäätmete veotasu kuni 6 eurot üheliikmelise pere ja kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2016. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json