Teksti suurus:

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28.12.2006 määruse nr 32 "Vastse-Kuuste valla kohalike avalikuks kasutamiseks määratavate teede ja tänavate nimekirja kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2022, 11

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28.12.2006 määruse nr 32 "Vastse-Kuuste valla kohalike avalikuks kasutamiseks määratavate teede ja tänavate nimekirja kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 15.09.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28.12.2006 määruse nr 32 "Vastse-Kuuste valla kohalike avalikuks kasutamiseks määratavate teede ja tänavate nimekirja kinnitamine" kohalike avalikuks kasutamiseks määratavate teede nimekirja muudetakse ning nimekirjast arvatakse välja järgmised teed:
  1) Väike-Haava tee nr 8720065, pikkusega 881 meetrit;
  2) Valsi tee (teeregistris uue nimetusega Metsaääre tee) nr 8720112, pikkusega 1026 meetrit.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Pelisaar
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json