Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kiili valla arengukava 2023-2030 ja eelarvestrateegia 2023-2026 kinnitamine

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2022, 40

Kiili valla arengukava 2023-2030 ja eelarvestrateegia 2023-2026 kinnitamine

Vastu võetud 15.09.2022 nr 9

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, § 37¹ lg 1 ning § 37² lg-te 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 ning kohaliku omavalitsuseüksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1.   Kiili valla arengukava 2023-2030 ja eelarvestrateegia 2023-2026 kinnitamine

  (1) Kinnitada Kiili valla arengukava 2023-2030 vastavalt lisale 1.

  (2) Kinnitada Kiili valla eelarvestrateegia 2023-2026 vastavalt lisale 2.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavolikogu 16.09.2021 määrus nr 6 “Kiili valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2025 kinnitamine”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavolikogu 19.11.2020 määrus nr 14 “Kiili valla arengukava 2021-2030 ja eelarvestrateegia 2021-2024 kinnitamine”.

  (3) Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavolikogu 11.10.2018 määrus nr 10 “Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine”.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marek Vainola
Volikogu aseesimees

Lisa 1  Kiili valla arengukava 2023-2030

Lisa 2 Kiili valla eelarvestrateegia 2023-2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json