ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2022, 44

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 28.05.2015 nr 35
RT IV, 11.06.2015, 4
jõustumine 14.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.2016RT IV, 12.04.2016, 2015.04.2016
17.12.2020RT IV, 23.12.2020, 2001.01.2021
16.06.2022RT IV, 22.06.2022, 1501.07.2022
15.09.2022RT IV, 23.09.2022, 3001.10.2022

Määrus antakse „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.
[RT IV, 12.04.2016, 20 - jõust. 15.04.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramise aluseks võetavad kulude piirmäärad Nõo vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle Nõo Vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetuleku arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
  1) Üür – kuni 7 eurot 1 m2 kohta kuus.
[RT IV, 23.12.2020, 20 - jõust. 01.01.2021]
  2) Korterelamu haldamise, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 2 eurot 1 m2 kohta kuus.
  3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 2 eurot 1 m2 kohta kuus.
  31) Eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse kuni 7 eurot 1 m² kohta kuus.
[RT IV, 22.06.2022, 15 - jõust. 01.07.2022]
  4) Kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
kaugküttega või kaugkütteta (ahju-, elektri- või lokaalse keskküttega) eluruum – kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus. Juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.
  5) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunutele – kuni 4 m3 üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 3 m3 iga järgneva pereliikme kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 17 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 13 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
[RT IV, 23.09.2022, 30 - jõust. 01.10.2022]
  51) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga mitteliitunutele kompenseeritakse esitatud arve alusel vee maksumus kuni 4 m³ eest üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 3 m³ vee maksumus iga järgneva pereliikme kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 7 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja 5 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus ning septiku tühjendamist kuni 2 korda aastas, kuni 60 eurot kord ja kogumismahuti tühjendamist kuni 4 korda aastas, kuni 60 eurot kord.
[RT IV, 23.09.2022, 30 - jõust. 01.10.2022]
  6) Elektrienergia tarbimisega seotud kulud – kuni 40 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 25 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
[RT IV, 22.06.2022, 15 - jõust. 01.07.2022]
  7) Majapidamisgaasi maksumus – kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Antud kulu kompenseeritakse ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.
[RT IV, 22.06.2022, 15 - jõust. 01.07.2022]
  8) Maamaksukulu – kuni 0,2 eurot 1 m2 kohta kuus, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind.
  9) Hoonekindlustuse kulu – kuni 0,2 eurot 1 m2 kohta kuus.
  10) Olmejäätmete veotasu – kuni 6 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3.   Toimetulekutoetuse hulka mittearvatavad kulud

  Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvel.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrust rakendatakse 01. juunist 2015.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json