Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tori valla 2022. aasta 1. lisaeelarve

Tori valla 2022. aasta 1. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Tori Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2022, 50

  Tori valla 2022. aasta 1. lisaeelarve

  Vastu võetud 15.09.2022 nr 24

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3, Tori Vallavolikogu 20.02.2020 määruse nr 102 “Tori valla finantsjuhtimise kord” § 12 lõike 1 ja Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 17 “Tori valla põhimäärus” § 63 lõike 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Tori valla 2022. aasta esimene lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Jana Malõh
  volikogu esimees

  Lisa Tori valla 2022. aasta 1. lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json