Teksti suurus:

Loksa linna 2013. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Loksa linna 2013. aasta lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2013, 9

  Loksa linna 2013. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 17.10.2013 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3, Loksa Linnavolikogu 04.10.2013 määruse nr 11 „Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 7 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Loksa linna 2013. aasta lisaeelarve põhitegevuse tulud summas 224 150,61 eurot, põhitegevuse kulud summas 224 172,61 eurot, investeerimistegevus 22 eurot vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Rein Heina
  volikogu esimees

  Lisa Loksa linna 2013. aasta lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json