Teksti suurus:

Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 - sisukord
  Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.10.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2013, 13

  Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

  Vastu võetud 09.10.2013 nr 12

  Määrus võetakse vastu „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 7, § 37¹ lg 1, lg 2 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lg 1, 3, 4 alusel.

  § 1.   Kinnitada Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 (juurde lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivolikogu 18.10.2012. a määrus nr 17 „Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2013-2017“.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamisest.

  Tiit Kangert
  Volikogu esimees

  Lisa Vändra alevi eelarvestrateegia 2014-2017